Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
Borská 55, 301 00 Plzeň, tel.: +420 373 730 030, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

logo eu integrovany regionalni oplogo mmr cr

obory vzdělání

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem


Strojní mechanik

23-51-H/01

Délka vzdělávání:
3 roky.
Podmínky přijetí:

Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem.

Zdravotní požadavky:
Do oboru mohou být přijati pouze chlapci a dívky, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil příslušný registrující lékař. V případě změněné pracovní schopnosti se postupuje v souladu se stanovisky posudkové komise sociálního zabezpečení.
Uplatnění absolventa v praxi:
Absolvent disponuje kompetencemi pro činnosti ve výrobních a opravárenských podnicích, veřejných službách a ve sféře živnostenského podnikání při výrobě, montáži, opravách a servisních činnostech strojírenských výrobků, strojů a zařízení používaných ve strojírenství, stavebnictví, těžbě surovin, keramickém průmyslu, dopravě a dalších odvětvích hospodářství. Absolvent umí vyrábět a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů a zařízení a konstrukcí, potrubní celky, ocelové konstrukce, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, zjišťovat jejich závady a opravovat je. Absolvent se uplatní při výkonu povolání zámečník - je kvalifikovaný pracovník schopný samostatně vykonávat práce související se sestavováním a strojních zařízení a v živnostech v pozici zaměstnance i podnikatele. Absolvent získá svářečský průkaz v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.
Ukončení vzdělávání:
Závěrečná zkouška.
Stupeň vzdělání:
Střední vzdělání s výučním listem.
Další vzdělávání:
-
NAHORU