Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
Borská 55, 301 00 Plzeň, tel.: +420 373 730 030, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

logo eu integrovany regionalni oplogo mmr cr

obory vzdělání

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem


Strojní mechanik (Zámečník)

23-51-H/01

Délka vzdělávání:
3 roky.
Podmínky přijetí:

- zdravotní způsobilost pro přípravu ve zvoleném oboru vzdělávání
- ukončení povinné školní docházky v ZŠ
- bezproblémové chování v ZŠ
- zájem žáka o zvolený učební obor

Žáci budou přijímáni až do naplnění kapacity bez přijímací zkoušky. Příjímání a ukončování studia se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 47/2005 Sb. v platném znění.

Zdravotní požadavky:
Do učebního oboru mohou být přijati pouze chlapci a dívky, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil příslušný registrující lékař. V případě změněné pracovní schopnosti se postupuje v souladu se stanovisky posudkové komise sociálního zabezpečení.
Uplatnění absolventa v praxi:
Absolvent disponuje kompetencemi pro činnosti ve výrobních a opravárenských podnicích, ve-řejných službách a ve sféře živnostenského podnikání při výrobě, montáži, opravách a servisních činnostech strojírenských výrobků, strojů a zařízení používaných ve strojírenství, stavebnictví, těžbě surovin, keramickém průmyslu, dopravě a dalších odvětvích hospodářství. Absolvent umí vyrábět a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů a zařízení a konstrukcí, potrubní celky, ocelové konstrukce, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, zjišťo-vat jejich závady a opravovat je. Absolvent se uplatní při výkonu povolání zámečník – je kvalifi-kovaný pracovník schopný samostatně vykonávat práce související se sestavováním a strojních zařízení a v živnostech v pozici zaměstnance i podnikatele. Absolvent získá svářečský průkaz v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01. Po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů.
Ukončení vzdělávání:
Závěrečná zkouška.
Vzdělávání:
Střední vzdělání s výučním listem.
Další vzdělávání:
-
NAHORU