Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
Borská 55, 301 00 Plzeň, tel.: +420 373 730 030, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

logo eu integrovany regionalni oplogo mmr cr

Opatření vzhledem k zhoršující se epidemické situaci:

Dny otevřených dveří 26. a 27. 11. 2021 se nekonají.

Prezentace oborů vzdělání je možno zhlédnout na adrese
https://www.souplzen.cz/fotografie-a-videa/videa.

Třídní aktivy 22. a 29. 11. 2021 se nekonají.

Rodiče budou informováni třídními učiteli a učiteli odborného výcviku.

Individuální osobní návštěvy školy jsou možné
po předchozím sjednání termínu telefonem nebo e-mailem.

Projekt Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň
je spolufinancován Evropskou unií.

logo eu integrovany regionalni oplogo mmr cr

 

Projekt je zacílen na vybudování a vybavení nové haly pro výuku odborného výcviku žáků oborů Truhlář, Instalatér a Malíř a lakýrník Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55. Projekt reaguje na dlouhodobou potřebu školy zajistit prostory pro odborný výcvik v souladu s aktuálními trendy oborů a požadavky praxe a zároveň rozvíjet klíčové kompetence v technických a řemeslných oborech. Škola rozvine spolupráci se zaměstnavateli a  lépe připraví absolventy daných oborů v souladu s požadavky trhu práce v Plzeňském kraji.

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 sídlí v rozsáhlém areálu v Borské ulici, v němž probíhá teoretické vyučování a je zde umístěn rovněž domov mládeže a školní jídelna. Výuka odborného výcviku probíhá mimo tento areál. Je roztříštěna do čtyř objektů, a to na Jateční třídě, v Borské ulici č. E421, v Harantově ulici č. 3 a v Křimické ulici č. 94; tento stav je důsledkem dvojího slučování plzeňských stavebních učiliště v letech 1996 a 1998.

Nejrizikovější faktor pro budoucnost školy představují dílny v Borské ulici E 421, v nichž probíhá odborný výcvik. Areál vznikal od 30. do 60. let 20. století a od počátku byl považován za provizorium; přesto jsou tyto dílny v provozu dodnes. Od 90. let 20. století se tento areál nachází v oblasti trvalého záboru pro stavbu průtahu silnice I/27 Plzní v úseku Sukova - Borská. Především z tohoto důvodu je v dílnách prováděna jen nejnutnější údržba bez investic vedoucích k jakékoliv modernizaci. Nevyhovující je stav elektrických instalací, vodovodních rozvodů, vytápění propan-butanem, zateplení, zatékání do střech.
Stávající objekty vzhledem ke svému stáří neodpovídají svými parametry dnešnímu standardu odborné výuky a neumožňují její další rozvoj a modernizaci. Vzhledem ke stáří a technickému stavu objektů je škola zatížena vysokými náklady na energie, zejména vytápění.

Hlavním cílem je vybudovat novou halu pro výuku odborného výcviku žáků oborů vzdělání 33-56-H/01 Truhlář, 36-52-H/01 Instalatér a 39-41/H/01 Malíř a lakýrník v areálu Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55, a tím sjednotit a celkově zefektivnit výuku odborného výcviku.

 

Dílčí cíle:

 • Vybudování 3 odborných dílen pro výuku odborného výcviku.
 • Vybavení nových prostor pro účely odborného výcviku oborů truhlář, instalatér a malíř a lakýrník.
 • Zajištění vnitřní konektivity školy v souladu s požadavky Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (příloha č. 11 výzvy č. 33).
 • Bezbariérovost dílenských prostorů včetně bezbariérového WC.
 • Úprava zeleně v okolí haly (úprava travnatých ploch, výsadba keřů, zachování vzrostlých stromů v blízkosti haly).
 • Zkvalitnění odborného vzdělávání žáků a zvýšení jejich uplatnitelnost na trhu práce, rozvoj spolupráce se stávajícími či novými partnery z řad zaměstnavatelů i základních škol.
 • Zjednodušení pedagogických i provozních činností školy.

 

Výsledkem projektu bude:

 • Celkové zefektivnění výuky odborného výcviku.
 • Zjednodušení logistiky zásobování pracovišť materiálem.
 • Zjednodušení dojíždění pro žáky.
 • Zefektivnění údržby a další případné modernizace objektů.
 • Snížení nákladů na vytápění prostor v řádu stovek tisíc Kč ročně.
 • Snížení nákladů na obměnu a modernizace strojního vybavení, např. pro truhláře.

 

Výstavbou a soustředěním odborného výcviku do nové haly dojde k reorganizaci a zefektivnění odborného výcviku na pracovišti Plzeň do dvou pracovišť:

 • nová hala - obory Truhlář, Instalatér, Malíř a lakýrník
 • dílny Jateční - obory Klempíř, Tesař, Pokrývač (tzv. „střechařská“ řemesla se soustředí na jednom pracovišti, což značně zefektivní výuku, ušetří náklady na stavbu a obnovu maket, které lze využívat společně; rovněž část výuky se v těchto oborech prolíná, takže odpadne pracné a logisticky náročné přemisťování skupin žáků na výuku)

 

Projekt Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 33 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL), prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, investiční priorita 06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002781

vystavba nove haly odborneho vycviku

NAHORU