Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
Borská 55, 301 00 Plzeň, tel.: +420 373 730 030, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

logo eu integrovany regionalni oplogo mmr cr

Projekt Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň
je spolufinancován Evropskou unií.

logo eu integrovany regionalni oplogo mmr cr

 

Projekt je zacílen na vybudování a vybavení nové haly pro výuku odborného výcviku žáků oborů Truhlář, Instalatér a Malíř a lakýrník Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55. Projekt reaguje na dlouhodobou potřebu školy zajistit prostory pro odborný výcvik v souladu s aktuálními trendy oborů a požadavky praxe a zároveň rozvíjet klíčové kompetence v technických a řemeslných oborech. Škola rozvine spolupráci se zaměstnavateli a  lépe připraví absolventy daných oborů v souladu s požadavky trhu práce v Plzeňském kraji.

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 sídlí v rozsáhlém areálu v Borské ulici, v němž probíhá teoretické vyučování a je zde umístěn rovněž domov mládeže a školní jídelna. Výuka odborného výcviku probíhá mimo tento areál. Je roztříštěna do čtyř objektů, a to na Jateční třídě, v Borské ulici č. E421, v Harantově ulici č. 3 a v Křimické ulici č. 94; tento stav je důsledkem dvojího slučování plzeňských stavebních učiliště v letech 1996 a 1998.

Nejrizikovější faktor pro budoucnost školy představují dílny v Borské ulici E 421, v nichž probíhá odborný výcvik. Areál vznikal od 30. do 60. let 20. století a od počátku byl považován za provizorium; přesto jsou tyto dílny v provozu dodnes. Od 90. let 20. století se tento areál nachází v oblasti trvalého záboru pro stavbu průtahu silnice I/27 Plzní v úseku Sukova - Borská. Především z tohoto důvodu je v dílnách prováděna jen nejnutnější údržba bez investic vedoucích k jakékoliv modernizaci. Nevyhovující je stav elektrických instalací, vodovodních rozvodů, vytápění propan-butanem, zateplení, zatékání do střech.
Stávající objekty vzhledem ke svému stáří neodpovídají svými parametry dnešnímu standardu odborné výuky a neumožňují její další rozvoj a modernizaci. Vzhledem ke stáří a technickému stavu objektů je škola zatížena vysokými náklady na energie, zejména vytápění.

Hlavním cílem je vybudovat novou halu pro výuku odborného výcviku žáků oborů vzdělání 33-56-H/01 Truhlář, 36-52-H/01 Instalatér a 39-41/H/01 Malíř a lakýrník v areálu Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55, a tím sjednotit a celkově zefektivnit výuku odborného výcviku.

 

Dílčí cíle:

 • Vybudování 3 odborných dílen pro výuku odborného výcviku.
 • Vybavení nových prostor pro účely odborného výcviku oborů truhlář, instalatér a malíř a lakýrník.
 • Zajištění vnitřní konektivity školy v souladu s požadavky Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (příloha č. 11 výzvy č. 33).
 • Bezbariérovost dílenských prostorů včetně bezbariérového WC.
 • Úprava zeleně v okolí haly (úprava travnatých ploch, výsadba keřů, zachování vzrostlých stromů v blízkosti haly).
 • Zkvalitnění odborného vzdělávání žáků a zvýšení jejich uplatnitelnost na trhu práce, rozvoj spolupráce se stávajícími či novými partnery z řad zaměstnavatelů i základních škol.
 • Zjednodušení pedagogických i provozních činností školy.

 

Výsledkem projektu bude:

 • Celkové zefektivnění výuky odborného výcviku.
 • Zjednodušení logistiky zásobování pracovišť materiálem.
 • Zjednodušení dojíždění pro žáky.
 • Zefektivnění údržby a další případné modernizace objektů.
 • Snížení nákladů na vytápění prostor v řádu stovek tisíc Kč ročně.
 • Snížení nákladů na obměnu a modernizace strojního vybavení, např. pro truhláře.

 

Výstavbou a soustředěním odborného výcviku do nové haly dojde k reorganizaci a zefektivnění odborného výcviku na pracovišti Plzeň do dvou pracovišť:

 • nová hala - obory Truhlář, Instalatér, Malíř a lakýrník
 • dílny Jateční - obory Klempíř, Tesař, Pokrývač (tzv. „střechařská“ řemesla se soustředí na jednom pracovišti, což značně zefektivní výuku, ušetří náklady na stavbu a obnovu maket, které lze využívat společně; rovněž část výuky se v těchto oborech prolíná, takže odpadne pracné a logisticky náročné přemisťování skupin žáků na výuku)

 

Projekt Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 33 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL), prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, investiční priorita 06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002781

vystavba nove haly odborneho vycviku

NAHORU