Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
Borská 55, 301 00 Plzeň, tel.: +420 373 730 030, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

logo eu integrovany regionalni oplogo mmr cr

obory vzdělání

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem


Výrobce a dekoratér keramiky (Keramik)

28-57-H/01

Délka vzdělávání:
3 roky.
Podmínky přijetí:

- zdravotní způsobilost pro přípravu ve zvoleném oboru vzdělávání
- ukončení povinné školní docházky v ZŠ
- bezproblémové chování v ZŠ
- zájem žáka o zvolený učební obor

Žáci budou přijímáni až do naplnění kapacity bez přijímací zkoušky.

Zdravotní požadavky:
Do učebního oboru mohou být přijati pouze chlapci a dívky, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil příslušný registrující lékař, žáci s tělesným postižením přijati být nemohou. V případě změněné pracovní schopnosti se postupuje v souladu se stanovisky posudkové komise sociálního zabezpečení.
Uplatnění absolventa v praxi:
Absolvent učebního oboru má odborné vzdělání pro práce v kterékoliv keramické výrobě i pro výkon některých náročnějších činností v rámci daných pracovních postupů s určitou mírou osobní zodpovědnosti a samostatnosti. Je schopen spolupracovat v týmu s ostatními pracovníky. Je rovněž připravován na svou pracovní realizaci v podnikatelské praxi. Škola vytváří pro výkon uvedených činností předpoklady všeobecným i odborným vzděláváním žáků, rozvojem jejich es-tetického cítění a výchovou.
Ukončení vzdělávání:
Závěrečná zkouška.
Vzdělávání:
Střední vzdělání s výučním listem.
Další vzdělávání:
Tříleté nástavbové studium při zaměstnání
28-45-L/51 Sklářský a keramický průmysl
NAHORU