Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
Borská 55, 301 00 Plzeň, tel.: +420 373 730 030, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

logo eu integrovany regionalni oplogo mmr cr

obory vzdělání

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem


Zedník (Obkladač)

36-67-H/01

Délka vzdělávání:
3 roky.
Podmínky přijetí:

- zdravotní způsobilost pro přípravu ve zvoleném oboru vzdělávání
- ukončení povinné školní docházky v ZŠ
- bezproblémové chování v ZŠ
- zájem žáka o zvolený učební obor

Žáci budou přijímáni až do naplnění kapacity bez přijímací zkoušky.

Zdravotní požadavky:
Do učebního oboru mohou být přijati pouze chlapci a dívky, jejichž zdravotní způsobilost po-soudil a písemně potvrdil příslušný registrující lékař. V případě změněné pracovní schopnosti se postupuje v souladu se stanovisky posudkové komise sociálního zabezpečení.
Uplatnění absolventa v praxi:
Absolvent se uplatní jako zaměstnanec ve stavebních firmách v povolání zabývajících se aplikací obkladových materiálů.  Může také samostatně podnikat ve stavebnictví. Je schopen provádět základní obkladačské a zednické práce na pozemních stavbách tj. obkládání zdiva různými mate-riály, veškeré druhy povrchových úprav, kladení dlažeb, jednoduchých tepelných izolací a hyd-roizolací. Provádí osazování zdiva výrobky přidružené stavební výroby a pracuje při přestavbách budov.
Ukončení vzdělávání:
Závěrečná zkouška.
Vzdělávání:
Střední vzdělání s výučním listem.
Další vzdělávání:
-
NAHORU