Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
Borská 55, 301 00 Plzeň, tel.: +420 373 730 030, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

logo eu integrovany regionalni oplogo mmr cr

obory vzdělání

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou


Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky (Umělecký keramik)

82-51-L/04

Délka vzdělávání:
4 roky.
Podmínky přijetí:

- zdravotní způsobilost pro přípravu ve zvoleném oboru vzdělávání
- úspěšné ukončení povinné školní docházky v ZŠ a získání základního vzdělání
- bezproblémové chování v ZŠ
- zájem žáka o zvolený učební obor
- úspěšné vykonání talentových zkoušek

Součástí talentové zkoušky je i hodnocení minimálně deseti domácích prací. Žáci budou přijímáni až do naplnění kapacity bez přijímací zkoušky.

Zdravotní požadavky:
Do maturitního oboru mohou být přijati pouze chlapci a dívky, jejichž zdravotní způsobilost po-soudil a písemně potvrdil příslušný registrující lékař. V případě změněné pracovní schopnosti se postupuje v souladu se stanovisky posudkové komise sociálního zabezpečení.
Uplatnění absolventa v praxi:
Absolvent oboru je připravován pro uplatnění v širokém spektru náročných uměleckořemeslných keramických činností jako realizátor náročných výrobků užité a dekorativní keramiky. Může pracovat rovněž v technické přípravě výroby, jako vedoucí dílny apod. Odpovídající činnosti může absolvent vykonávat buď samostatně, nebo v dílnách firem zabývajících se příslušnou oblastí uměleckořemeslné tvorby a výroby.
Ukončení vzdělávání:
Maturitní zkouška.
Vzdělávání:
Střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Další vzdělávání:
-
NAHORU