Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
Borská 55, 301 00 Plzeň, tel.: +420 373 730 030, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

logo eu integrovany regionalni oplogo mmr cr

obory vzdělání

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou


Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - zaměření Kamnářství

82-41-M/12

Délka vzdělávání:
4 roky.
Podmínky přijetí:

- ukončení povinné školní docházky a získání základního vzdělání
- zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem
- úspěšné vykonání talentové zkoušky
- splnění podmínek přijímacího řízení

Zdravotní požadavky:
Do oboru mohou být přijati pouze chlapci a dívky, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil příslušný registrující lékař. V případě změněné pracovní schopnosti se postupuje v souladu se stanovisky posudkové komise sociálního zabezpečení.
Uplatnění absolventa v praxi:
Absolvent oboru je připravován pro uplatnění v oblasti průmyslové nebo uměleckoprůmyslové výroby keramických prvků určených pro stavbu topidel na pevná paliva, dále v organizacích a firmách zabývajících se jejich stavbou nebo restaurováním. Jedná se o stavbu a rekonstrukci lokálních topidel na pevná paliva se zvláštním zřetelem na kachlová kamna a krby včetně vytváření originálních výtvarných návrhů nejrůznějších typů kamen a krbů. Pro výkon uvedených činností jsou vytvářeny předpoklady všeobecným i odborným vzděláváním žáků, rozvojem jejich estetického cítění, výtvarného myšlení a vyjadřování.
Ukončení vzdělávání:
Maturitní zkouška.
Stupeň vzdělání:
Střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Další vzdělávání:

vyšší odborná škola
vysoká škola

NAHORU