Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
Borská 55, 301 00 Plzeň, tel.: +420 373 730 030, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

logo eu integrovany regionalni oplogo mmr cr

obory vzdělání

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem


Elektrikář

26-51-H/01

Délka vzdělávání:
3 roky.
Podmínky přijetí:
Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem.
Zdravotní požadavky:
Do oboru mohou být přijati pouze chlapci a dívky, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil příslušný registrující lékař. V případě změněné pracovní schopnosti se postupuje v souladu se stanovisky posudkové komise sociálního zabezpečení.
Uplatnění absolventa v praxi:
Absolvent je středoškolsky vzdělaný odborník se vzděláním všeobecným i odborným. Po absolvování nástupní praxe a přiměřené době zapracování je připraven k výkonu náročných dělnických činností v oblasti prací na rozvodech elektrické energie v obytných a průmyslových objektech, montáží, údržbě a opravách elektrických zařízení souvisejících s povoláním provozní elektrikář, elektromontér rozvodných sítí a v celé řadě dalších zaměření. Po zvýšení kvalifikace praxí může zastávat funkce technicko-hospodářských pracovníků, revizního technika, vedoucího provozovny apod., dále se může uplatnit v samostatném podnikání v oblasti montáže, údržby a oprav elektrických zařízení. Pro samostatnou činnost v oblasti rozvodu elektrické energie, montáže, údržby a oprav elektrického zařízení je nutné následně úspěšně vykonat zkoušky podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., pro získání příslušné odborné způsobilosti v elektrotechnice.
Ukončení vzdělávání:
Závěrečná zkouška.
Stupeň vzdělání:
Střední vzdělání s výučním listem.
Další vzdělávání:

Dvouleté nástavbové studium
(26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik)
(26-41-L/52 Provozní elektrotechnika)

NAHORU