Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
Borská 55, 301 00 Plzeň, tel.: +420 373 730 030, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

logo eu integrovany regionalni oplogo mmr cr

obory vzdělání

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem


Elektrotechnické a strojně montážní práce

26-51-E/01

Délka vzdělávání:
3 roky.
Podmínky přijetí:
- zdravotní způsobilost pro přípravu ve zvoleném oboru vzdělávání
- ukončení povinné školní docházky v ZŠ
- bezproblémové chování v ZŠ
- zájem žáka o zvolený učební obor
Zdravotní požadavky:
Do učebního oboru mohou být přijati pouze chlapci a dívky, jejichž zdravotní způsobilost po-soudil a písemně potvrdil příslušný registrující lékař. V případě změněné pracovní schopnosti se postupuje v souladu se stanovisky posudkové komise sociálního zabezpečení.
Uplatnění absolventa v praxi:
Absolventi vzdělávacích programů vytvořených na základě tohoto RVP naleznou uplatnění při vykonávání pracovních činností ve výrobě, montáži nebo i demontáži elektrotechnických zařízení. Absolventi provádějí na pracovišti požadované elektrotechnické, elektroinstalační, montážní a strojně montážní práce, obsluhují výrobní zařízení a provádějí nenáročnou údržbu na zařízeních elektrotechnického a strojírenského charakteru. Pro samostatnou činnost v oblasti rozvodu elektrické energie, montáže, údržby a oprav elektrického zařízení je nutné následně úspěšně vy-konat zkoušky podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., pro získání příslušné odborné způsobilosti v elektrotechnice. Absolvent tohoto studia může dalším studiem dosáhnout i úplného středního odborného vzdělání.
Ukončení vzdělávání:
Závěrečná zkouška.
Vzdělávání:
Střední vzdělání s výučním listem.
Další vzdělávání:
-
NAHORU