Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
Borská 55, 301 00 Plzeň, tel.: +420 373 730 030, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

logo eu integrovany regionalni oplogo mmr cr

obory vzdělání

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou (nástavbové)


Nábytkářká a dřevařská výroba

33-42-L/51

Délka vzdělávání:
2 roky (denní studium)
Podmínky přijetí:
-
Zdravotní požadavky:
Do maturitního oboru mohou být přijati pouze chlapci a dívky, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil příslušný registrující lékař. V případě změněné pracovní schopnosti se postupuje v souladu se stanovisky posudkové komise sociálního zabezpečení.
Uplatnění absolventa v praxi:

Nástavbové studium je určeno úspěšným absolventům tříletých oborů kategorie H. Ti se v něm připravují pro výkon řídicích a technicko-administrativních činností ve výrobě. Nástavbové studium probíhá denní formou, trvá dva roky a je ukončeno vykonáním maturitní zkoušky a získáním maturitního vysvědčení. Úspěšní absolventi nástavbového studia mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách či na školách vysokých.

Obor je určen pro absolventy tříletých oborů poskytujících střední vzdělání s výučním listem kategorie H skupiny 33 - zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (mechanik hudebních nástrojů, mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů, truhlář, čalouník).

Kromě dvouleté denní formy otevíráme rovněž tříletou formu dálkovou, a to vždy jednou za tři roky. Tato forma vzdělávání je určena pro uchazeče s alespoň jednoroční praxí v oboru.

Ukončení vzdělávání:
Maturitní zkouška.
Vzdělávání:
Střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Další vzdělávání:
-
NAHORU