Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
Borská 55, 301 00 Plzeň, tel.: +420 373 730 030, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

studijní obory

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou (nástavbové)


Sklářský a keramický průmysl

28-45-L/51

Délka vzdělávání:
3 roky, dálkové studium (studiumprobíhá zpravidla dvě soboty v měsíci).
Podmínky přijetí:
Příjímání a ukončování studia se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozděj-ších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 47/2005 Sb. v platném znění § 83 a dále § 16, 20, 63, 70.
Kritéria ředitele pro přijímání žáků a uchazečů do 1. ročníku tříletého nástavbového maturitního oboru Keramický průmysl:    
- úspěšné ukončení tříletého učebního oboru keramického zaměření (výuční list)
- zájem žáka o zvolený obor
Zdravotní požadavky:
-
Uplatnění absolventa v praxi:
Absolvent studijního oboru 28-45-L/51 Sklářský a keramický průmysl je připravován pro uplatnění v širokém spektru keramických činností jako výrobce technické, užitkové a dekorativní keramiky. Může pracovat rovněž v technické přípravě surovin a materiálů, jako vedoucí dílny apod. Odpovídající činnosti může absolvent vykonávat buď samostatně, nebo v dílnách firem zabývajících se příslušnou oblastí keramické výroby a tvorby. 
Ukončení vzdělávání:
Maturitní zkouška.
Vzdělávání:
Střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Další vzdělávání:
-
NAHORU